ela-bg.eu

Обучение на тема: "Наблюдение, идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия"

17 септември 2015 г.
Обучение на тема: "Наблюдение, идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия"
На 17 октомври 2015 г. (събота) Център за приобщаващо образование организира еднодневно обучение на тема: "Наблюдение, идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия". Обучението е предназначено за общообразователни учители, специалисти и родители. Обучител ще бъде д-р Памела Депонио. 

Д-р Памела Депонио започва кариерата си като общообразователен, а след това като ресурсен учител. Дълги години д-р Депонио преподава в Moray House School of Education към University of Edinburgh и е ръководител на програмата по "Подкрепящо обучение". Автор е на много книги и статии, свързани с идентифицирането и подкрепата на обучителните трудности на децата в училищна възраст, една от които ще бъде достъпна и за българските читатели от следващия месец. Памела е дългогодишен партньор на Център за приобщаващо образование в различни проекти и инициативи. 

Обучението ще се проведе от 9:30 ч. до 17​:00 ч. в залата на офиса на Център за приобщаващо образование на бул. "Васил​ Левски" 114, ет. 1.  Цената е 80 лв. за участник и включва обяд, две кафе паузи и подарък книга на д-р Памела Депонио с автограф. ​

​М​естата са ограничени, регистрацията ще е отворена до запълването им.
​ За учители и директори от парньорските училища по програма "Едно училище за всички" цената на обучението е 70 лв.​

Регистрация

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ