ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование организира обучения с фокус детско участие и детска закрила в Лозен

24 февруари 2016
Център за приобщаващо образование организира обучения с фокус детско участие и детска закрила в Лозен В обучението взеха участие общо 40 деца и 20 родители и учители.
Център за приобщаващо образование организира на 20 и 21 февруари 2016 г. в Лозен обучения на тема „Твоето участие е важно“ за деца и „Детското участие е важно“ за учители и родители от петте училища по програма „Едно училище за всички“. В него се включиха  общо 40 деца от 4 до 7 клас и 20 учители и родители. Участниците работиха в групи. Те се запознаха с правата на децата според Конвенцията на ООН за правата на детето, защо децата трябва да бъдат включвани във вземането на решения във всички сфери, свързани с училищния живот и същността и характеристиките на детската закрила.
Учители и родители бяха обучени как да осъществяват ефективно детско участие и да отчитат значението на това овластяване във всеки един елемент на приобщаващото училище. Общата работа и плановете на ученици, техните родители и учители за бъдеща работа по избраните приоритети е още една стъпка в посока на истинско приобщаващо училище.
 
Под формата на различни игри, учениците имаха възможност да научат повече за правата и отговорностите на децата и как да организират и проведат проучване на мнението на своите съученици, по въпроси, които ги засягат. За тях беше изключително вълнуващо да работят върху карти, които представят училището, в което те учат през техния поглед. Заниманията ги мотивираха да споделят за всичко онова, което ценят в училището и онова, което биха искали да се промени. „Чудесно, страхотно, мотивиращо, вълнуващо“, това бяха само някои от думите, с които малчуганите описаха преживяванията си по време на обучението.
 
В последната сесия всички заедно – ученици, учители и родители планираха съвместните си дейности.
 
Програмата „Едно училище за всички“ създава модел за изграждане на приобщаваща училищна среда в партньорство с пет български училища. Сред основните цели на Център за приобщаващо образование е и да разшири и задълбочи диалога за начините за приемане и подкрепа на различието в училище. „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ