ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование организира обучения с фокус детско участие и детска закрила в Лозен

24 февруари 2016
Център за приобщаващо образование организира обучения с фокус детско участие и детска закрила в Лозен В обучението взеха участие общо 40 деца и 20 родители и учители.
Център за приобщаващо образование организира на 20 и 21 февруари 2016 г. в Лозен обучения на тема „Твоето участие е важно“ за деца и „Детското участие е важно“ за учители и родители от петте училища по програма „Едно училище за всички“. В него се включиха  общо 40 деца от 4 до 7 клас и 20 учители и родители. Участниците работиха в групи. Те се запознаха с правата на децата според Конвенцията на ООН за правата на детето, защо децата трябва да бъдат включвани във вземането на решения във всички сфери, свързани с училищния живот и същността и характеристиките на детската закрила.
Учители и родители бяха обучени как да осъществяват ефективно детско участие и да отчитат значението на това овластяване във всеки един елемент на приобщаващото училище. Общата работа и плановете на ученици, техните родители и учители за бъдеща работа по избраните приоритети е още една стъпка в посока на истинско приобщаващо училище.
 
Под формата на различни игри, учениците имаха възможност да научат повече за правата и отговорностите на децата и как да организират и проведат проучване на мнението на своите съученици, по въпроси, които ги засягат. За тях беше изключително вълнуващо да работят върху карти, които представят училището, в което те учат през техния поглед. Заниманията ги мотивираха да споделят за всичко онова, което ценят в училището и онова, което биха искали да се промени. „Чудесно, страхотно, мотивиращо, вълнуващо“, това бяха само някои от думите, с които малчуганите описаха преживяванията си по време на обучението.
 
В последната сесия всички заедно – ученици, учители и родители планираха съвместните си дейности.
 
Програмата „Едно училище за всички“ създава модел за изграждане на приобщаваща училищна среда в партньорство с пет български училища. Сред основните цели на Център за приобщаващо образование е и да разшири и задълбочи диалога за начините за приемане и подкрепа на различието в училище. „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ