ela-bg.eu

Обучение за проучване сред връстници и детско участие

14 април 2014 г.
Обучение за проучване сред връстници и детско участие Unsplash.com
На 15, 16 и 17 април 2014, екипът на Център за приобщаващо образование ще проведе второто обучение за проучване сред връстници и детско участие на тема "Безопасност - в училище и извън него".

Обучението е част от дейностите по проект „Училището е и мое право”; неговата цел е да се покаже гледната точка на децата, като активни участници не само в учебния процес, но и в училищния социален живот.

Както и миналата година ще участват ученици от НУ „Иванчо Младенов” и СОУ „Отец Паисий”, гр, Враца.

Успоредно със заниманията, свързани с безопасност ще се проведе и кратко обучение за учители на тема: "Подходи за справяне с конфликтни ситуации в училище между ученици в начален и прогимназиален етап" по методологията Keeping Children Safe. 

Миналата учебна година темата бе: ”Да бъдем задно в училище”. 

Резултатите от проучването ще бъдат представени официално на училищната общност - учители, съученици, директори, както и специално на родителите.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ