ela-bg.eu

Обучение за проучване сред връстници и детско участие

14 април 2014 г.
Обучение за проучване сред връстници и детско участие Unsplash.com
На 15, 16 и 17 април 2014, екипът на Център за приобщаващо образование ще проведе второто обучение за проучване сред връстници и детско участие на тема "Безопасност - в училище и извън него".

Обучението е част от дейностите по проект „Училището е и мое право”; неговата цел е да се покаже гледната точка на децата, като активни участници не само в учебния процес, но и в училищния социален живот.

Както и миналата година ще участват ученици от НУ „Иванчо Младенов” и СОУ „Отец Паисий”, гр, Враца.

Успоредно със заниманията, свързани с безопасност ще се проведе и кратко обучение за учители на тема: "Подходи за справяне с конфликтни ситуации в училище между ученици в начален и прогимназиален етап" по методологията Keeping Children Safe. 

Миналата учебна година темата бе: ”Да бъдем задно в училище”. 

Резултатите от проучването ще бъдат представени официално на училищната общност - учители, съученици, директори, както и специално на родителите.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ