ela-bg.eu

Обучение: Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап. Карта за идентифициране на затруднения

27 май 2018
Обучение: Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап. Карта за идентифициране на затруднения
Център за приобщаващо образование организира обучение на тема Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап – 2-ра част. Представяне на Карта за идентифициране на затруднения при четене, писане и математика и на идеи за дейности и стратегии за подкрепа в клас, одобрено със заповед № РД09-5718/10.11.2017 на Министъра на образованието и науката.

Регистрация и програма: https://www.cie.bg/bg/edu/Ocenyavane-obuchitelni-trudnosti-chast2

Кога: 9 юни 2018 г.

Къде: ул. „Княз Борис I”, 133 София

Брой квалификационни кредити: 1

Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
- Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелно запознаване с онлайн материали, подготвени от Център за приобщаващо образование. След регистрация и заплащане на таксата за участие ще получите достъп до онлайн материалите чрез юзърнейм и парола.
- Част 2 – Присъственa. Обучение на място.

За кого е подходящо обучението: учители – начален етап, учители - целодневна организация

Кратко описание: Обучението ще представи инструменти, изработени за общообразователни учители, които осигуряват бърза и структурирана информация както за силните страни на учениците, така и за по-конкретни сфери на трудност, които те срещат в обучението си по четене, писане и математика. Информацията, събрана по този начин, може да се превърне в основа за по-задълбочена индивидуална оценка от специалист и избор на конкретни насоки за работа. Обучението се провежда с активното участие на учителите, които се включват в игри и дейности за учене чрез преживяване и саморефлексия.

При участие в обучението, всеки участник ще получи Тетрадка на учителя на първи клас, чиято цена е включена в цената на обучението. Въпреки че препоръчваме да използвате тетрадката в комбинация с обучението, тя може да бъде закупена и отделно от онлайн магазин "Слънчица".

Обучението е съдържателно свързано с обучение на тема Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап – 1-ва част. Представяне на Входна карта за наблюдение на ученик в първи клас и на идеи за дейности и стратегии за подкрепа в клас. Препоръчваме Ви да преминете и двете обучения.

Какво ще научите: По време на обучението учителите ще имат възможност да се запознаят и да получат инструменти за анализ на продукцията и наблюдение на работата на онези ученици, които срещат трудности с обучението си в средата на първи клас. По време на обучението ще бъдат представени и конкретни идеи за дейности и стратегии за адресиране на идентифицираните трудности, които могат да се използват в клас или при индивидуална работа.

Задължително условие за участие: предварително самостоятелно запознаване с онлайн материалите, които ще бъдат допълнително обсъдени по време на присъствената част от обучението.

Обучители:

Маргарита Аспарухова-Кандиларова е специалист „Образователни методологии и развитие“ в Център за приобщаващо образование. Има опит като логопед и ерготерапевт в социални и образователни институции, а също и като обучител на възрастни, ментор на студенти и доброволец за работа с деца и младежи от домове за деца лишени от родителски грижи.

Виктория Троянова е специалист „Образователни методологии и развитие“ в Център за приобщаващо образование, познава добре училищната среда. Тя е обучител по темите Педагогически практики и Детско участие. Магистър по детско-юношеска и училищна психология, специализирала е Арт терапия.

Местата за обучението са ограничени! В случай че групата е запълнена, ще се свържем с Вас.

Такса и начин на плащане:

  • При заплащане на таксата преди 01.06.2018 участниците ползват отстъпка от цената на обучението и таксата е в размер на 80лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 90 лв.;
  • Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно до 07.06.2018.


Данни за плащане по банков път:

Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Първи клас – 2-ра част“, Име на участника

За повече информация: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ