ela-bg.eu

Започват обученията в училищата по проект „Едно училище за всички”

25 септември 2014 г.
Започна първата серия от обучения в рамките на проект „Едно училище за всички“. Озаглавен „Отвъд етикета“, модулът е насочен към наблюдението и подкрепата на децата с обучителни трудности. Основните области, в които се проявяват затрудненията, как са свързани помежду си, и какви са методите за наблюдението и разпознаването им, както и някои идеи за подкрепа, са сред темите на 3-часовите срещи.

Проект „Едно училище за всички“ се осъществява от Център за приобщаващо образование с подкрепата на фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. ЦПО работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ