ela-bg.eu

Нова Броудкастинг Груп печелят място сред победителите в нашия конкурс за компании, окуражаващи българското образование

04 юли 2018 г.
Нова Броудкастинг Груп печелят място сред победителите в нашия конкурс за компании, окуражаващи българското образование
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с глобалната фондация Reach for Change.
Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. Всяка година в рамките на инициативата се организира национален конкурс, в който могат да кандидатстват както юридически лица с нестопанска цел, така и физически лица.

Една от приоритетните области, в която ПРОМЯНАТА подкрепя социални предприеамачи, е образованието. При оценяването и избора на кандидатите в рамките на осемстепенен процес на селекция ПРОМЯНАТА въвлича служители от Нова Бродукастинг Груп, експерти от социалната сфера, бизнеса и публичния сектор, широката общественост по време на онлайн гласуване; деца и младежи по време на финалното жури в конкурса. За да помогне на избраните чрез конкурсa кандидати да достигнат своя пълен потенциал, ПРОМЯНАТА развива единствения Инкубатор за социални предприемачи в България.

От началото на инициативата през 2014 г. до днес селектираните социални предприемачи, които развиват иновативни проекти в сферата на образованието, са подкрепили над 36 000 деца и младежи от над 100 населени места в България. 5 от 18-те социални предприемачи, селектирани в единствения по рода си Инкубатор за социални предприемачи в България са:

1) Платформата за сексуално образование LoveGuide. Подкрепата от ПРОМЯНАТА и свободата да управляват полученото финансиране помогнаха на LoveGuide да създадат и развият своята онлайн платформата и да привлекат подкрепа от още партньори. За три години LoveGuide стартира своята онлайн платформа и видео канал, проведе часове по здравно и сексуално образование в училища в 200 населени места в България и по този начин подкрепи над 20 00 младежи, предлагайки им информация за всичко, което трябва да знаят за любовта, секса, здравословните, безопасните и щастливи връзки по лек и достъпен начин.

2) Враца Софтуер Общество, които предлагат качествено и безплатно ИТ образование на младите хора във Враца, за да им дадат възможност да си намерят предизвикателна и добре платена работа в родния си град. През 2017 година Враца Софтуер подкрепиха 275 деца и младежи чрез своите обучения и събития.

3) Фондация "Здраве и социално развитие", която работи за развитието и интеграцията на деца от ромската общност. През 2017 г. те са подкрепили 970 деца от ромски общности в София и Кюстендил чрез своя модел за интегрирано развитие, давайки им възможност да получат по-добра родителска грижа и възможност за качествено образование.

4) Географ БГ, които популяризират науката, технологиите и възможностите за професионално развитие, които те предлагат, сред деца и студенти. През 2017 г. екипът им е подкрепил 3090 деца чрез своите научни работилници, събития и уеб сайт.

5) Живот на килограм - инициатива за превенция на хранителни разстройства ученици между 12 и 18 години. Към момента инициативата е работила в 6 столични училища и започва работа и извън столицата.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ