ela-bg.eu

Нов образователен сайт стартира от днес в България

19 ноември 2014
Нов образователен сайт стартира от днес в България
Първият специализиран сайт за образователна подкрепа стартира днес в българското онлайн пространство. Priobshti.se обединява опита на експерти от Центъра за приобщаващо образование и специалисти от България, Америка и Европа и се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Виртуалният център за приобщаващо образование предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности през призмата на приобщаващите ценности и практики.

Информацията на Priobshti.se има за цел да повиши осведомеността на българските учители и родители за специфичните затруднения, които децата могат да срещнат в училище, както и да ги направи по-чувствителни към емоционалните и поведенческите последствия, които тези затруднения могат да имат. Сайтът няма за цел да поставя диагнози, а възможности за подкрепа в училище, у дома и в кабинета на специалиста за децата, срещащи трудности в училище. От мерки за повишаване на личната самооценка, през училищната политика за детска закрила за намаляване на тормоза в училище, през осигуряването на подходящи помощни средства и подобряване на емоционалния микроклимат в класната стая, до активното включване на самото дете в процесите на планиране и оценка на подкрепата, от която има нужда.

Резултати от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование сочат, че 15% от всички родителите на деца от 1 до 7 клас са получавали информация от учителя на своето дете, че то има системни затруднения с ученето. Около 11% от тях са търсили информация по теми, свързани с образователната подкрепа за деца със СОП. 48% от родителите заявяват интерес към специализиран сайт с теми и материали за образователна подкрепа.

„Създадохме специализирания сайт за образователна подкрепа, защото интернет е най-лесният, бърз и удобен начин за получаване на информация. Така ще споделим не само своя, но и опита на специалисти от САЩ и Европа, за да го направим достъпен за родители, учители и експерти, които подкрепят деца с обучителни трудности“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

63% от българите, които са търсили информация, свързана с образованието и развитието на децата заявяват интерес към онлайн ресурсен център, който да им помага в ежедневието.

Проучването се проведе в средата на 2014 г. в рамките на програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ