ela-bg.eu

Нов образователен сайт стартира от днес в България

19 ноември 2014
Нов образователен сайт стартира от днес в България
Първият специализиран сайт за образователна подкрепа стартира днес в българското онлайн пространство. Priobshti.se обединява опита на експерти от Центъра за приобщаващо образование и специалисти от България, Америка и Европа и се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Виртуалният център за приобщаващо образование предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности през призмата на приобщаващите ценности и практики.

Информацията на Priobshti.se има за цел да повиши осведомеността на българските учители и родители за специфичните затруднения, които децата могат да срещнат в училище, както и да ги направи по-чувствителни към емоционалните и поведенческите последствия, които тези затруднения могат да имат. Сайтът няма за цел да поставя диагнози, а възможности за подкрепа в училище, у дома и в кабинета на специалиста за децата, срещащи трудности в училище. От мерки за повишаване на личната самооценка, през училищната политика за детска закрила за намаляване на тормоза в училище, през осигуряването на подходящи помощни средства и подобряване на емоционалния микроклимат в класната стая, до активното включване на самото дете в процесите на планиране и оценка на подкрепата, от която има нужда.

Резултати от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование сочат, че 15% от всички родителите на деца от 1 до 7 клас са получавали информация от учителя на своето дете, че то има системни затруднения с ученето. Около 11% от тях са търсили информация по теми, свързани с образователната подкрепа за деца със СОП. 48% от родителите заявяват интерес към специализиран сайт с теми и материали за образователна подкрепа.

„Създадохме специализирания сайт за образователна подкрепа, защото интернет е най-лесният, бърз и удобен начин за получаване на информация. Така ще споделим не само своя, но и опита на специалисти от САЩ и Европа, за да го направим достъпен за родители, учители и експерти, които подкрепят деца с обучителни трудности“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

63% от българите, които са търсили информация, свързана с образованието и развитието на децата заявяват интерес към онлайн ресурсен център, който да им помага в ежедневието.

Проучването се проведе в средата на 2014 г. в рамките на програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ