ela-bg.eu

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда

За първи път в български условия Център за приобщаващо образование предлага модел и цялостна методология организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаващ училищна среда.

Методологията се фокусира върху ролята не на отделния учител, а на всички участници в процеса – директор, екип, разнородната група на родителите и предлага конкретни стъпки за въвеждане. Заедно с пет училища от София-град и София-област успяхме да структурираме училищните процеси по начин, който отговаря на новата училищна реалност и на очакванията за промяна в подкрепа на различието на всяко дете.

Дейностите се осъществяват в рамките на програмата „Едно училище за всички” - Фаза 1, която се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ