ela-bg.eu

Открити лекции на д-р Джон Рейвънскрофт в Пловдив

4 декември 2013 г.
Открити лекции на д-р Джон Рейвънскрофт в Пловдив
На 4 декември 2013 г. от 10.30 часа в зала 322 в Нова сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, бул. България 236 ще се проведат открити лекции „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век”  и „Церебрални зрителни увреждания – мозък и зрение” от д-р Джон Рейвъскрофт, гост-лектор от Единбургския университет.
Д-р Рейвънскрофт гостува в България по покана на Център за приобщаващо образование и лекциите му в Пловдив се осъществяват в партньорство с Педагогическия факултет и Университетския център за кариерно развитие на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Той е заместник-декан на Moray House School of Education към Единбургския университет,  главен редактор на Британския журнал за зрителни увреждания и водещ изследовател в редица изследвания в областта на уврежданията и бариерите пред участиет.

Лекцията „Какви са необходимите качества на учителя през 21 век”  ще даде кратко описание на Шотландия и шотландската образователна система. Ще обясни основните ценности и етиката на системата за децентрализирано образование и  ще представи какво в Шотландия се разбира под качествено преподаване и какви са необходимите качества на учителя през 21 век. По време на лекцията ще бъдат обсъдени ефекта от различното качество на преподаване сред учителите, различните нива на учениците, както и влиянието на новия Закон за децата и младежите върху началната училищна педагогика. Последната част на лекцията ще засегне въздействието и важността на това учителят да бъде изследовател, като основен производител на знания, който повишава знанията на ученици и професионалисти.
Лекцията „Церебрални зрителни увреждания – мозък и зрение”  ще направи преглед на зрителната система и ще подчертае сложната взаимозависимост на мозъка и зрението. Детайлно ще разгледа развитието на зрителната система и ще обясни какво се случва, ако настъпи увреждане на някой от визуалните потоци. Ще очертае някои от типичните проблеми със зрението, които децата със церебрални зрителни увреждания(ЦЗУ) срещат, както и някои от методите и стратегиите, които родители, учители и други професионалисти използват, за да помогнат на детето със ЦЗУ. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ