ela-bg.eu

Кръгла маса на тема „Приобщаващо образование- образованието на 21 век"

26 март 2015 г.
Кръгла маса на тема „Приобщаващо образование- образованието на 21 век"
Център за приобщаващо образование организира кръгла маса на тема „Приобщаващо образование- образованието на 21 век".
 
Събитието ще се проведе на 27 март 2015 г. в Народното събрание под патронажа на Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука.
 
С участието на депутати, учители, родители и специалисти ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с приобщаващото образование в България и Законопроекта за предучилищното и училищното образование.

Специален гост ще бъде д-р Джон Рейвънскрофт от Единбургския университет. Той ще представи образователната реформа в Шотландия в сферата на приобщаващото образование. 
 
*Център за приобщаващо образование смята, че е необходимо училището да започне да бъде разглеждано като източник и център за първоначална и продължаваща подкрепа за всички деца, които по една или друга причина, имат нужда от подкрепа, а не само за онези деца, които са деца със СОП.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ