ela-bg.eu

Кръгла маса на тема „Приобщаващо образование- образованието на 21 век"

26 март 2015 г.
Кръгла маса на тема „Приобщаващо образование- образованието на 21 век"
Център за приобщаващо образование организира кръгла маса на тема „Приобщаващо образование- образованието на 21 век".
 
Събитието ще се проведе на 27 март 2015 г. в Народното събрание под патронажа на Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука.
 
С участието на депутати, учители, родители и специалисти ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с приобщаващото образование в България и Законопроекта за предучилищното и училищното образование.

Специален гост ще бъде д-р Джон Рейвънскрофт от Единбургския университет. Той ще представи образователната реформа в Шотландия в сферата на приобщаващото образование. 
 
*Център за приобщаващо образование смята, че е необходимо училището да започне да бъде разглеждано като източник и център за първоначална и продължаваща подкрепа за всички деца, които по една или друга причина, имат нужда от подкрепа, а не само за онези деца, които са деца със СОП.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ