ela-bg.eu

70 специалисти от 9 държави се събират в България, за да обсъждат добри практики, свързани с приобщаващото образование

26 юни 2017 г.
Център за приобщаващо образование в партньорство с DISES организират от 25 до 30 юни 2017 г. Международна кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“.

От вчера вечерта до 30 юни 2017 г. в България се провежда международната кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“. Тя се организира съвместно от Център за приобщаващо образование и DISES ( Дивизия за международно специално образование и услуги). Форумът обединява 70 специалисти от 9 държави на 5 континента.

Събитието беше открито със специална церемония, на която бяха обявени носителите за тази година на Международна награда на DISES за лидерство и Международна награда на DISES за забележителен учител.

Наградата за лидерство, която се връчва за изявени академични постижения и международен принос в сферата на специалната педагогика беше присъдена на Дейвид Родригес, професор по специална педагогика.

Призът за забележителен учител отдава заслуженото на педагог от предучилищния етап до 12 клас, който предоставя преки услуги на деца и ученици с увреждания, и/или работи със страната или региона домакин на международната конференция DISES-CEC. Работата му трябва да отразява съществени образователни успехи с учениците, непрекъснато професионално развитие и най-високи стандарти на качество в образованието.

Международното жури определи приза за забележителен учител да бъде връчен на българката Евгения Димитрова – Минева, старши учител в частна детска градина Камелини Монтесори за нейния дългогодишен принос за въвеждане на работещи приобщаващи практики.

“Това международно събитие дава възможност на експерти по приобщаващо образование от целия свят да се срещнат на едно място, да обменят добри практики и нови идеи. Приобщаването е философия и разбиране, че различието е ценност. Уважението, толерантността, съпричастността са фундаментални ценности, които са в основата на това обществото ни да бъде единно и приобщаващо.“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование и член на Борда на DISES.

По време на петдневното събитие участниците ще обсъждат различни области, свързани с приобщаващото образование, включващи темите: приобщаващи практики в класната стая, застъпничество, ефективно лидерство за иновативни и приобщаващи стратегии, партньорство с родители, практики на сътрудничество между учители и др.

Представителите на Център за приобщаващо образование Ива Бонева, Димитър Лазаров, програмен директор и Десислава Колева – Станисловски, специалист „Обучение и развитие“ ще разкажат за българския опит по пътя на приобщаващото образование и ще представят Първия български модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, създаден специално за българския контекст от организацията в партньорство с пет училища от страната и Факултета по педагогика във Вашингтонския университет, Сиатъл в рамките на Програма „Едно училище за всички“.

На 29 юни, четвъртък, гостите на форума ще прекарат един активен ден в Тетевен, в СУ „Георги Бенковски“, където ще участват в тематични обучения в четири области: изкуство и ранно детство, практики и стратегии за ученици до 7 клас, практики и стратегии за гимназисти и поведенчески практики.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ