ela-bg.eu

Едно училище за всички или как се създава приобщаваща училищна среда в България

12 декември 2015
Едно училище за всички или как се създава приобщаваща училищна среда в България
Над 380 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха новия Закон за предучилищното и училищното образование и българския модел за приобщаващо училище

На 12 декември 2015 г. в зала 6 на Националния дворец на културата се проведе годишната международна конференция по приобщаващо образование “Едно училище за всички – изграждане на приобщаваща училищна среда”, която беше открита от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, Наталия Митева от фондация „Америка за България“ и Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование (ЦПО).

Специален гост бе проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет в Сиатъл, който засегнa ключови аспекти на приобщаващите практики в САЩ. Над 380 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),   и споделиха опит, идеи и практики за изграждане на приобщаваща училищна среда по време на четирите панелни дискусии - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители. Конференцията се организира от Център за приобщаващо образование и се проведе с подкрепата на  фондация „Америка за България“ като част от програмата "Едно училище за всички" и УНИЦЕФ.

Централен акцент на Конференцията бе представянето на българския модел за приобщаващо училище, който ЦПО създаде заедно с 5 училища-партньори от  страната  и експерти от САЩ и Европа. Успешното прилагане на модела изисква координираното и систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Всички тези четири елемента са взаимосвързани и си взаимодействат по начин, който ги подпомага и засилва действието им. Моделът следва няколко основни принципа, които имат доказано значение за успешното прилагане на приобщаващи практики и политики - екипно вземане на решения, решения базирани на данни и практики, базирани на доказателства за тяхната ефективност. 

По време на конференцията беше обсъдено и как принципите и философията на приобщаващото образование, залегнали в новия ЗПУО и в подготвящия се стандарт за приобщаващо образование ще бъдат реализирани в практиката. Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят тревогите си с представителите на МОН. Няколко са новите моменти в Закона. Той утвърждава приобщаващото образование като част от правото на образование. Едновременно с това, училището получава възможност да управлява и организира само подкрепата за учениците си. Всяко дете, което в даден момент има нужда от подкрепа в ученето, ще може да разчита на училището за това. Специално място е отделено на ранното разпознаване и на превенцията на трудности в ученето.

Във втората част на конференцията в четири последователни панелни дискусии бяха обсъдени четирите важни елемента на изграждане на приобщаваща училищна среда - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители. Модераторите и   панелистите споделиха и обсъдиха идеи и практики за изграждане на приобщаваща училищна среда, а участниците имаха възможност  да зададат въпросите, които ви вълнуват.

Всички презентации от конференцията ще могат да бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se. Той събира на едно място ресурси в подкрепа на учители, родители и специалисти в сферата на специфичните обучителни трудности и е част от програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ