ela-bg.eu

Kонференция Приобщаващо образование – образованието на 21 век

28 ноември 2014
Kонференция Приобщаващо образование – образованието на 21 век
Уважаеми колеги и приятели,

Ние вярваме, че приобщаващите ценности и добри практики са сърцевината на приобщаващото образование, затова нашето желание е да съберем на едно място Вас - хората, които всеки ден ги живеят, творят​ и насърчават, за да може позитивният заряд да даде нови сили на приобщаващото образование в нас и в дейностите ни, заедно.

Имаме удоволствието да Ви поканим на 13 декември 2014 г. на международната конференция Приобщаващо образование – образованието на 21 век, която ще се проведе в Аулата​ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията се организира от Център за приобщаващо образование в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ като част от програмата "Едно училище за всички".

В първата част на Конференцията ще представим и дискутираме докъде сме стигнали с изграждането на български модел на приобщаващо образование, както и ще проследим извървения път в Шотландия, Ирландия и САЩ.

Във втората част на деня ще имате възможност да се включите в тематични групи, за да почерпите примери за добри практики от опита на нашия екип и колегите си от цялата страна, както и да споделите своите собствени постижения и поводи за гордост.

Моля, вижте програмата тук: http://priobshti.se/content/konferenciya-2014
Регистрирайте за конференцията тук: http://priobshti.se/content/registraciya-za-konferenciya-priobshtavashto-obrazovanie-obrazovanie-na-21-vek

​Очакваме Ви!

Поздрави,

Екипът на Център за приобщаващо образование​

​P.S.: Посетете www.priobshti.se - ​нов сайт за образователна подкрепа, който предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности през призмата на приобщаващите ценности и практики.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ