ela-bg.eu

Keeping Children Safe организира обучение за организации за развитие на вътрешна политика за закрила на детето в София

27 април 2016
Keeping Children Safe организира обучение за организации за развитие на вътрешна политика за закрила на детето в София
На 25 и 26 април 2016 г. Център за приобщаващо образование в качеството си на Регионален център на Keeping Children Safe за Източна Европа проведе първия от серия обучителни семинари за организации, финансирани от Фондация „Оук“ на тема "Развиване/подобряване на организационните политики и процедури за вътрешна закрила на детето“. Събитието се организира в София.

Целта на обучението беше участниците да разработят и приложат организационни мерки за вътрешна закрила на детето, за да гарантират безопасността на децата, с които работят пряко и косвено. Да се увеличи знанието и разбирането за злоупотреба с деца и изискванията за осигуряване на вътрешна закрила на детето.
 
Това бяха някои от задачите на събитието:
  •     Да се развие общо разбиране за цел на стратегиите и методите, осигуряващи високо качество и правилно прилагане на мерките за вътрешна закрила на детето в организациите.
  •     Да се направи преглед на настоящите организационни мерки за вътрешна закрила на детето и да се изясни какви други мерки биха били необходими.
  •     Да се подкрепи интегрирането на вътрешната закрила на детето  във всички области на дейност на организациите и да се изготви практически план за действие в това отношение.
  •     Да се предоставят на участниците необходимите инструменти, умения и знания, за да развият и/или подобрят техните настоящи организационни политики и процедури за вътрешна закрила на детето.

На обучението участваха 33-ма представители от 20 организации, сред които Фондация „За нашите деца“, Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Асоциация Родители, Фондация „Партньори- България“, Фондация Лале, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Международна социална служба-България“ и др.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ