ela-bg.eu

Keeping Children Safe организира обучение за организации за развитие на вътрешна политика за закрила на детето в София

27 април 2016
Keeping Children Safe организира обучение за организации за развитие на вътрешна политика за закрила на детето в София
На 25 и 26 април 2016 г. Център за приобщаващо образование в качеството си на Регионален център на Keeping Children Safe за Източна Европа проведе първия от серия обучителни семинари за организации, финансирани от Фондация „Оук“ на тема "Развиване/подобряване на организационните политики и процедури за вътрешна закрила на детето“. Събитието се организира в София.

Целта на обучението беше участниците да разработят и приложат организационни мерки за вътрешна закрила на детето, за да гарантират безопасността на децата, с които работят пряко и косвено. Да се увеличи знанието и разбирането за злоупотреба с деца и изискванията за осигуряване на вътрешна закрила на детето.
 
Това бяха някои от задачите на събитието:
  •     Да се развие общо разбиране за цел на стратегиите и методите, осигуряващи високо качество и правилно прилагане на мерките за вътрешна закрила на детето в организациите.
  •     Да се направи преглед на настоящите организационни мерки за вътрешна закрила на детето и да се изясни какви други мерки биха били необходими.
  •     Да се подкрепи интегрирането на вътрешната закрила на детето  във всички области на дейност на организациите и да се изготви практически план за действие в това отношение.
  •     Да се предоставят на участниците необходимите инструменти, умения и знания, за да развият и/или подобрят техните настоящи организационни политики и процедури за вътрешна закрила на детето.

На обучението участваха 33-ма представители от 20 организации, сред които Фондация „За нашите деца“, Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Асоциация Родители, Фондация „Партньори- България“, Фондация Лале, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Международна социална служба-България“ и др.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ