ela-bg.eu

Keeping Children Safe организира обучение за представители на SOS Детски селища по вътрешноорганизационна политика на закрила на детето в София

29 юни 2016
Keeping Children Safe организира обучение за представители на SOS Детски селища по вътрешноорганизационна политика на закрила на детето в София Обучението беше на тема „Вътрешно организационно разследване“
Център за приобщаващо образование, в качеството си на регионален представител за Източна Европа на международната мрежа от организации, работещи  за закрила на детето Keeping Children Safe организира пет-дневeн семинар за офисите на SOS Детски селища в Русия, страни от Общността на независимите държави (ОНД), Централна и Източна Европа на тема „Вътрешно организационно разследване“.

Той се води от Естер Дрос, експерт по вътрешноорганизационни разследвания от Франция  и Стефан Йорданов, експерт „Детска закрила и участие“.

Обучението включва различни аспекти на докладване на вътрешни инциденти, вътрешноорганизационни разследвания при жалби и инциденти и интервюиране на свидетели и заподозрени в злоупотреба с деца.

Keeping Children Safe олицетворява и представлява ангажираността на организациите по света да закрилят децата, като въвеждат в работата си набор от сериозни и изчерпателни стандарти за закрила на детето. Организациите в региона, които желаят да развият или подсилят своя капацитет по закрила на детето могат да се свържат със Стефан Йорданов на е-поща: cie@keepingchildrensafe.org.uk.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ