ela-bg.eu

Keeping Children Safe организира обучение за представители на SOS Детски селища по вътрешноорганизационна политика на закрила на детето в София

29 юни 2016
Keeping Children Safe организира обучение за представители на SOS Детски селища по вътрешноорганизационна политика на закрила на детето в София Обучението беше на тема „Вътрешно организационно разследване“
Център за приобщаващо образование, в качеството си на регионален представител за Източна Европа на международната мрежа от организации, работещи  за закрила на детето Keeping Children Safe организира пет-дневeн семинар за офисите на SOS Детски селища в Русия, страни от Общността на независимите държави (ОНД), Централна и Източна Европа на тема „Вътрешно организационно разследване“.

Той се води от Естер Дрос, експерт по вътрешноорганизационни разследвания от Франция  и Стефан Йорданов, експерт „Детска закрила и участие“.

Обучението включва различни аспекти на докладване на вътрешни инциденти, вътрешноорганизационни разследвания при жалби и инциденти и интервюиране на свидетели и заподозрени в злоупотреба с деца.

Keeping Children Safe олицетворява и представлява ангажираността на организациите по света да закрилят децата, като въвеждат в работата си набор от сериозни и изчерпателни стандарти за закрила на детето. Организациите в региона, които желаят да развият или подсилят своя капацитет по закрила на детето могат да се свържат със Стефан Йорданов на е-поща: cie@keepingchildrensafe.org.uk.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ