ela-bg.eu

Жирафчето Живко отбеляза своя шести рожден ден

13 януари 2017 г.
От своя старт кампанията на Център за приобщаващо образование „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции" набра 22,043 лв.
    
Вчера следобед на специално събитие Център за приобщаващо образование отбеляза шестия рожден ден на „Жирафчето Живко, което не се побираше в книжката“. Историята на Живко, който е различен и се сприятелява с изчезващи редки животинчета е метафора за различието, приятелството и приобщаването. 

Автор на книгата е Яна Казакова, която подкрепя каузата на приобщаващото образование и се свързва с екипа на неправителствената организация преди 6 години. Така се ражда идеята за фондонабиращата кампания „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции", която има за цел да осигури качествено образование и равен старт за осиновени или настанени в приемна грижа деца със затруднения в ученето. С набраните средства Център за приобщаващо образование предоставя терапевтична помощ от логопед и психолог на деца, които имат нужда от подкрепа. 100 % от приходите, събрани от продажбата на тази книжка са дарение и са предназначени за терапевтична работа с децата.
 
До момента чрез кампанията са подкрепени 19 деца, проведени са 904 консултации и са  набрани 22,043 лв.

„Благодарим на всички наши партньори, които отдадено работят за каузата. За нас е много важно да осигурим качествена и дългосрочна подкрепа на децата. Ранното диагностициране на обучителни трудности и предприемането на стъпки за тяхното преодоляване са ключови за осигуряването на добър старт на децата и тяхното бъдещо лично и професионално развитие.“, сподели Латинка Дучева, мендиджър комуникации в Център за приобщаващо образование.
 
По време на събитието гостите имаха възможността да се включат в изплитането на шал за жирафчето Живко.
 
Книгата може да бъде закупена от онлайн магазин „Слънчица“, офисът на Център за приобщаващо образование и при нашите партнори.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ