ela-bg.eu

Жирафчето Живко отбеляза своя шести рожден ден

13 януари 2017 г.
От своя старт кампанията на Център за приобщаващо образование „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции" набра 22,043 лв.
    
Вчера следобед на специално събитие Център за приобщаващо образование отбеляза шестия рожден ден на „Жирафчето Живко, което не се побираше в книжката“. Историята на Живко, който е различен и се сприятелява с изчезващи редки животинчета е метафора за различието, приятелството и приобщаването. 

Автор на книгата е Яна Казакова, която подкрепя каузата на приобщаващото образование и се свързва с екипа на неправителствената организация преди 6 години. Така се ражда идеята за фондонабиращата кампания „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции", която има за цел да осигури качествено образование и равен старт за осиновени или настанени в приемна грижа деца със затруднения в ученето. С набраните средства Център за приобщаващо образование предоставя терапевтична помощ от логопед и психолог на деца, които имат нужда от подкрепа. 100 % от приходите, събрани от продажбата на тази книжка са дарение и са предназначени за терапевтична работа с децата.
 
До момента чрез кампанията са подкрепени 19 деца, проведени са 904 консултации и са  набрани 22,043 лв.

„Благодарим на всички наши партньори, които отдадено работят за каузата. За нас е много важно да осигурим качествена и дългосрочна подкрепа на децата. Ранното диагностициране на обучителни трудности и предприемането на стъпки за тяхното преодоляване са ключови за осигуряването на добър старт на децата и тяхното бъдещо лично и професионално развитие.“, сподели Латинка Дучева, мендиджър комуникации в Център за приобщаващо образование.
 
По време на събитието гостите имаха възможността да се включат в изплитането на шал за жирафчето Живко.
 
Книгата може да бъде закупена от онлайн магазин „Слънчица“, офисът на Център за приобщаващо образование и при нашите партнори.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ