ela-bg.eu

Интернет за всички – как да сърфираме безопасно в мрежата

7 април 2015 г.
 Интернет за всички – как да сърфираме безопасно в мрежата
Център за приобщаващо образование подкрепя инициативите за безопасен интернет и имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията Интернет за всички – как да сърфираме безопасно в мрежата (за деца от 1 до 4 клас) на нашите приятели и партньори от Британски съвет, която ще се проведе на 14 май от 10.30 часа в театър "София". Лекцията е част Софийски фестивал на науката, който ще се случи между  14 и 17 май 2015 г. 

Децата вече използват интернет от най-ранна възраст и чрез все повече видове “умни” устройства. Световната компютърна мрежа може да им предложи безкрайно много възможности, но е важно отрано да развият навици за нейното безопасно и ефективно използване. Затова заедно със специалисти от Мтел и математичката Марина Маринова от Центъра за забавна математика ще ги поведем на едно забавно, но и полезно, пътешествие в света на интернет. Децата ще разберат как е създадена мрежата, как да ползват интернет, за да търсят различна информация и научават нови неща, но и за какво е необходимо да внимават. Ще научат как да се предпазват от вируси и други зловредни програми, а също и как да защитават своите лични данни. След презентацията децата да посетят нашето дигитално кафене “Mтел Digital Cafe”, където да направят практически упражнения върху най-различни видове устройства. Събитието се провежда в партньорство с инициативата на Мтел „Интернет за всички“, която си поставя за цел да осигури на всички в България достъп до интернет, независимо от тяхната възраст, образование и социално положение.
 
Повече информация за Софийски фестивал на науката 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ