ela-bg.eu

Конференция „Иновации за по-добро образование“ 2016

20 април 2016
На 7 април  2016 г. се състоя конференцията "Иновации за по-добро образование", организирана от Капитал и Фондация „Америка за България“. Събитието целеше да събере на едно място професионалисти и съмишленици, които да споделят успешни практики, за това как училището  може да бъде иновативно.

Програмата на конференцията включваше  български и международни лектори. Акцентът бе не само върху новите технологии и мястото им в  учебните часове, но и върху иновативните педагогически подходи.
 
Център за приобщаващо образование показа пред  гостите на форума  видео, което разказва за първия български модел на приобщаваща училищна среда, който създаваме заедно с пет училища-партньори в рамките на програма „Едно училище за всички“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.
 
Видеото можеше да бъде видяно и на нашия щанд.
 
Посетителите на щанда имаха възможност да получат полезни материали и ресурси, в подкрепа на работата с деца, както и да се регистрират за месечния бюлетин на Виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ