ela-bg.eu

Конференция „Иновации за по-добро образование“ 2016

20 април 2016
На 7 април  2016 г. се състоя конференцията "Иновации за по-добро образование", организирана от Капитал и Фондация „Америка за България“. Събитието целеше да събере на едно място професионалисти и съмишленици, които да споделят успешни практики, за това как училището  може да бъде иновативно.

Програмата на конференцията включваше  български и международни лектори. Акцентът бе не само върху новите технологии и мястото им в  учебните часове, но и върху иновативните педагогически подходи.
 
Център за приобщаващо образование показа пред  гостите на форума  видео, което разказва за първия български модел на приобщаваща училищна среда, който създаваме заедно с пет училища-партньори в рамките на програма „Едно училище за всички“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.
 
Видеото можеше да бъде видяно и на нашия щанд.
 
Посетителите на щанда имаха възможност да получат полезни материали и ресурси, в подкрепа на работата с деца, както и да се регистрират за месечния бюлетин на Виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ