ela-bg.eu

Кампания "Нашите нови любими места" - принос за приобщаващата училищна среда в ОУ "Васил Левски", Правец

6 декември 2018 г.
На 22.11.2018 г. в ОУ "Васил Левски" - Правец, бяха открити конферентна зала и училищна библиотека, реализирани благодарение на съвместната фондонабираща кампания на Център за приобщаващо образование, 104 ОУ „Захари Стоянов“, София и OУ „Васил Левски“, Правец - „Новите наши любими места“.

Нейната цел бе да подкрепи двете училища в стремежа им да направят своята среда по-приобщаваща. 

Финансовата подкрепа за нейното осъществяване е предоставена в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право”.

Йеромонах Михаил, игумен на Чекотинския манастир, освети двете нови придобивки и благослови работещите и учащите се в тях.
На събитието присъстваха: Лилия Кръстева-Пеева – представител от Център за приобщаващо образование, инж. Николай Яхов – председател на ОС Правец, Янка Янчева – фондация „Съвременност”, Юнона Кириакиду – председател на УН, членове на УН, представители на УУС /училищен ученически съвет/. Г-жа Илиана Котова, директор на училището, представи дейностите по реализиране на проекта и благодари на партньорите и дарителите за активното съдействие и помощ.

На 09.07.2018 г., училището влезе в семейството на Иновативните училища. Конферентната зала стана свидетел на презентации свързани с новите образователни изисквания. 

От 2017 г. училището е член на Фондация „Световен образователен форум, затова директорът представи и участието в майсторски клас „Иновации в класната стая”; Веселка Нинова представи етапите в работата по  проект „Джуниър Ачийвмънд”; Надежда Христова: „Първи стъпки в Монтесори”- „Хайде да разберем сами”; Ивелина Иванова: „Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи”; Ивета Манолова: „КАН-академия”.
 
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ