ela-bg.eu

Дънди Прешъс Металс Челопеч, наградени с отличие "Бизнес, даващ крила на българското образование"

03 октомври 2018 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч, наградени с отличие "Бизнес, даващ крила на българското образование"
Център за приобщаващо образование връчи награда „Бизнес, даващ крила на българското образование“ на Дънди Прешъс Металс Челопеч, номинирани от фондация „Заедно в час“ за работата им в посока устойчиво развитие на общностите Челопеч и Мирково, чрез подобряване на достъпа до качествено образование чрез иновативни методи на обучение и ориентирани към практиката учители.

За Дънди Прешъс Металс Челопеч устойчивото развитие на региона е приоритет, който е пряко свързан с израстването на качествено образовани млади хора. ДПМ Челопеч развива собствена гимназия и инвестицията в начално образование е значимо допълнение.

Продължаването на програмата в района за шеста поредна година и партньорството с местните заинтересовани страни спомага за мотивацията на учениците. Основните дейности през 2017г. се определят от целите, които проектът си поставя – привличане и обучение на учители по програмата в общностите Челопеч и Мирково, и повишаване на мотивацията на учениците:

-Подкрепа при реализиране на кампания на Заедно в час за привличане на кандидати за учители;
-Подкрепа на пет учители в региона през 2016/2017 учебна година;
Регулярна подкрепа на разнообразни училищни инициативи и активности;
-Подкрепа при организиране на обществено значими събития, пряко свързани с дейността на Заедно в час като благотворителни балове на различни организации и др.
-Организиране и популяризиране на проекти на учителите от Мирково и Челопеч
-В рамките на програмата в Мирково за шеста година се провежда Фестивал на науката, спечелен е и се финансира проект за 3Д принтиране и роботика, организирани са два клуба „Знам и мога“, в които учениците самостоятелно разработват и представят проекти.

За 2017 година, петима учители по програма Заедно в час са назначени и работят с близо 150 ученици в Челопеч и Мирково с подкрепата на Дънди Прешъс Металс. За изминалата учебна година, учениците бележат 20% прогрес в резултатите си, сравнени в началото и в края на учебната година. Напредъкът в резултатите на учениците се дължи на целенасочената и упорита работа на учителите по програма Заедно в час и взаимодействието с екипите в училищата-партньори, осигуряването на благоприятна среда от директорите и подкрепа за учителите.

В следствие на работата на учители по програма „Заедно в час“ в региона и подкрепата от Дънди Прешъс Металс Челопеч, ефектът е забележим сред учениците и оценен от родителите. Реализираните проекти носят признание както за самите ученици, така и за училищата и общините. За проектите се говори не само на местно ниво, но и стават повод за репортажи по национални телевизии.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ