ela-bg.eu

Детски гласове

Детски гласове
Понякога, забързани в ежедневието, ние, възрастните, често забравяме да се вслушаме в детските гласове. Слушаме ги, но не ги чуваме. А тези гласове искат да бъдат чути и питани.
Книжката представя изследване за това, какво мислят децата по въпросите, които ги засягат.

Прикачени файлове

Детски гласове

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ