ela-bg.eu

Колин Гасамис, докторант във Вашингтонския университет, Сиатъл, беше в България по покана на Център за приобщаващо образование

2 март 2016
Колин Гасамис, докторант във Вашингтонския университет, Сиатъл, гостува в България между 20 и 27 февруари 2016 г. по покана на Център за приобщаващо образование. Посещението се организира в рамките на програма „Едно училище за всички“.
 
По време на визитата си в България Колин Гасамис участва в дискусии за ранно идентифициране на образователните затруднения в училище, посети ОУ "Васил Левски", гр. Правец, където демонстрира на учител и училищен психолог подходи за водене на записки за деца с проблемно поведение и знание и начини как те да бъдат представяни и анализирани на по-късен етап. Също така той даде интервю за сайта Priobshti.se и предложи интересни идеи за развитието на портала.
 
На 26 февруари в офиса на Център за приобщаващо образование се проведе целодневна работна среща с фокус предизвикателното поведение на децата и подходи  за справяне с него. Участниците от петте училища от програма „Едно училище за всички“ обсъдиха цикъла на проблемното поведение, начини за индивидуализирана подкрепа на поведението, техники за изработване на индивидуален план за подкрепа на дете с проблемно поведение. Колин Гасамис консултира учителите по конкретни случаи. Срещата беше интересна и динамична и в края на деня гостите изказаха своите положителни отзиви.

Интервю на Колин Гасамис за Priobshti.se - Част I
Интервю на Колин Гасамис за Priobshti.se - Част II

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ