ela-bg.eu

В 2 поредни уебинара експерти от Център за приобщаващо образование представиха практики пред специалисти от Русия, Украйна и Беларус

10 ноември 2016
В 2 поредни уебинара експерти от Център за приобщаващо образование представиха практики пред специалисти от Русия, Украйна и Беларус
По покана на руската неправителствена организация „Перспектива“ експерти от екипа на Център за приобщаващо образование водиха 2 уебинара за учители и специалисти от Русия, Украйна и Беларус.

Първият беше посветен на „Българския модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Едно училище за всички“ и се проведе на 1 ноември 2016 г. Лектори бяха Ива Бонева, изпълнителен директор и Димитър Лазаров, програмен директор. Представянето им разгледа три основни теми:  обзор на българската образователна система и нейното развитие през последните 25 години, историята на зараждането на идеята за приобщаващо образование  в България до момента на приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование, в който то се регламентира и основните проблеми на приобщаването в училищата в страната, свързани с деца с образователни потребности, деца с интелектуални затруднения, деца от етнически малцинства, деца, чийто майчин език не е български.

На 8 ноември 2016 г. се проведе вторият уебинар „Българския модел за изграждане на приобщаваща училищна среда: Какво представлява модела и как работи“. В него Димитър Лазаров и Александра Ангелова, координатор съдържание и електронно обучение се фокусираха върху представяне на философията, елементите и процесите на работа по Модела.

По време на двата уебинара специалистите от Център за приобщаващо образование отговаряха на множество въпроси от страна на участниците. Наяве излезе сходството между образователните системи и препятсвията  пред промяната на нагласите към приобщаващото образование и прилагането му в тези страни.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ