ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование посети международното изложение за образователни технологии BETT 2016

1 февруари 2016
Център за приобщаващо образование посети международното изложение за образователни технологии BETT 2016
Виктория Бъчварова, специалист образователни методологии и развитие и Даниела Тодорова, ръководител проект от Център за приобщаващо образование посетиха едно от най-големите световни изложения в сферата образователните технологии  BЕТТ 2016 (British Education and Training Technology Exhibition). То се проведе в периода 20-23 януари 2016 г. в Лондон. Ежегодно от 2000-та година насам изложението събира на едно място вдъхновяващи лектори, бизнес експерти, ИТ специалисти, производители,  директори и учители от различни краища на света.

Екипът на Център за приобщаващо образование се върна от BETT зареден с много приятни емоции и нови идеи.

Тази година повече от 800 изложители представиха своите продукти - хардуер, софтуер и иновации за улесняване на ученето и преподаването. Броят на посетителите за 4-те дни надвишаваше няколко хиляди души, но благодарение на безупречната  организация не се усещаше напрежение.

Освен многобройните щандове в пространството на експоцентъра имаше построена  голяма сцена за основните лектори , също така бяха обособени кътове , където паралелно се провеждаха уъркшопи в различни области: Начално образование , Прогимназия, Специални потребности, Висше образование, Технологии на бъдещето, Наука и др.

Докато в България се опитваме да ограничим времето прекарано пред  таблетите и компютрите от нашите деца, видяхме как британските училища правят всичко за да насърчат използването на технологиите и овладяването на нови „виртуални“ умения.

Сензорни прожектори, уреди за оборудване за сензорни зали, интерактивни дъски бяха само една малка част от онова, което можеше да се види.

На огромен интерес се радваха щандовете за роботика, програмиране, анимация.

Имаше голямо разнообразие на софтуер за преподаване на уроци и изпитване на учениците по изключително забавен и въвличащ начин.

Различни производители бяха разработили и програми за подкрепа на деца с дислексия и дискалкулия, за по-лесно четене и развиване на математическите умения.

Акцентът беше върху програмите за проследяване на прогреса на учениците както и онлайн платформи за общуване и обменяне на информация с родители.

Безспорен факт е, че технологиите са бъдещето. Въпрос на време е да навлязат и нашите училища, но разбира се ние сме онези, които биха могли да ускорят този процес, за да може час по-скоро ученето да стане по-лесно, по-достъпно и по-забавно, не само за учениците , но и за самите учители.

Това посещение се организира в рамките на проект "Едно училище за всички", с подкрепата на Фондация "Америка за България".

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ