ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование организира обучение за изграждане на капацитет за регионални представителства на Keeping Children Safe

10 февруари 2016
Център за приобщаващо образование организира обучение за изграждане на капацитет за регионални представителства на Keeping Children Safe Обучението се проведе в офиса на ЦПО.
Център за приобщаващо образование (ЦПО) организира обучение за изграждане на капацитет с фокус вътрешноорганизационна политика за закрила на детето между 8 и 12 февруари 2016 г. в София. В него се включиха представители на Keeping Children Safe (KCS), Фондация „Траг“ Сърбия и Фондация „Оук“.

Целта на обучението беше повишаване на разбирането на принципите за закрила на детето и въвеждане на международните стандарти за закрила на детето на Keeping Children Safe; изграждане на общо разбиране за ролята на успешното регионално представителство на Keeping Children Safe; разбиране на процеса на Keeping Children Safe и Фондация „Оук“ за развитие и утвърждаване на  вътрешно организационните политики за закрила на детето; разработване на план за действие за развитие на регионалните представителства на Keeping Children Safe, организации, подкрепяни от Фондация „Оук“ и други НПО.

Участниците се включиха в тематични модули, работиха, за да идентифицират силните и слаби страни на техните организации по отношение на вътрешната им политика за закрила на детето и очертаха стъпки как тя да бъде доразвита и подобрена. Като основен извод те подчертаха необходимостта от повишаване на знанието за нуждата от по-добро вътрешно организационно структуриране на работа с деца с цел  защита на правата на децата и на специалистите, които работят с тях  и прилагане на международните стандарти за закрила на детето.

Център за приобщаващо образование е регионален представител на Keeping Children Safe за Източна Европа. В рамките на това партньорство експерти от ЦПО ще водят обучения на неправителствени организации за прилагане на международните стандарти за закрила на детето и разработване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, включително мониторинг и сертифициране.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ