ela-bg.eu

ЦПО организира работилница по време на Годишната глобална конференция на международната мрежа за равен достъп до образование Teach for All

8 ноември 2016
ЦПО организира работилница по време на Годишната глобална конференция на международната мрежа за равен достъп до образование Teach for All Снимка: Teach for All
Екипът на Център за приобщаващо образование беше поканен да бъде част от Годишната глобална конференция на международната мрежа за равен достъп до образование Teach for All. Форумът се проведе от 25-ти до 27-ми октомври 2016 г. в Американския университет в Благоевград и в него се включиха близо 500 гости от над 60 различни държави.
Той се проведе за първи път не само в България, но и в Европа. Открит беше с приветствие на президента на Република България Росен Плевнелиев. Негов почетен гост беше също и министърът на образованието и науката Меглена Кунева.
 
Поредицата от събития преминаха под мотото „Да преоткрием образованието“ („Reimagining education”). Ива Бонева, изпълнителен директор и Антония Смокова, специалист обучение и развитие в Център за приобщаващо образование заедно с Шрути Сера от организацията New Profit, Бостън, САЩ подготвиха и проведоха работилница под надслов „Да достигнем всички ученици“ („Reaching all learners”).
 
Основни акценти в нея бяха загубата на човешки потенциал като следствие от дефицита на систематични и ефективни приобщаващи подходи в образованието, приобщаващи педагогически практики. Ива Бонева разказа на участниците повече за българския контекст и представи  разработения от организацията Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Участниците в работилницата бяха заинтригувани от представените данни и методология и имаха много въпроси по отношение на приложението на Модела и в частност приобщаващи педагогически практики.
 
Глобалната конференция на Teach For All е традиционна годишна среща на изтъкнати международни лидери, експерти, представители на националните организации, учители, съмишленици и партньори от глобалната общност на Teach For All, част от която е и българската организация Заедно в час.
 
Снимка: Teach for All

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ