ela-bg.eu

10 идеи как да подкрепите училището

11 април 2018 г.
10 идеи как да подкрепите училището
Всички очакваме от училището да дава крила на децата ни. Но рядко се замисляме, че за да го направи, то има нужда от подкрепата на всички ни - родители, бизнеси и институции. 

Ние в Център за приобщаващо образование вярваме, че всеки човек може да подкрепи училището в мисията му да дава крила на децата - и затова подготвихме 10 съвета, с които да ви вдъхновим да подадете ръка на някое училище. 

1. Ако искате да покажете на децата своята професия или бизнес, свържете се с местното училище и поканете децата да дойдат на Вашето работно място. Подгответе кратко представяне на дейността си и помогнете на учениците, заедно с учител от съответната научна област, да свържат видяното с учебните предмети, които изучават в училище. Така ще помогнете на учениците да разберат защо е важно да ходят на училище.

2. Ако имате лична кауза от обществено значение като опазване на горите, грижа за бездомни животни или помагате на хора в беда, разкажете за нея на децата в часа на класния. Така, те не само ще се запознаят с проблема, но ще могат да оценят и ролята на доброволците и радостта от това да даряваш и помагаш с труд.

3. Ако сте запален по дадена тема като здравословно хранене, живота на Марс или немска класическа философия, разкажете на децата за вашата страст. Така, освен че ще научат нещо ново, децата ще могат да се замислят за своите интереси и как хобитата разширяват кръгозора ни.

4. Ако имате идея как да подобрите средата в училище, инициирайте или се включете в кампания за набиране на средства за нуждите на училището. Децата с радост ще участват. Така, освен че в училището ще се случи нещо хубаво, децата ще се научат на работят в екип, да планират и да носят отговорност за общото начинание.

5. Ако дворът на училището не ви се струва достатъчно приветлив, организирайте родителите, децата и всички, които искат да се включат, в почистването и облагородяването на мястото, където децата играят. Освен че дворът ще стане едно по-безопасно и красиво място, децата ще разберат на практика какво означава поговорката „Сговорна дружина, планина повдига“.

6. Ако смятате, че родителите на вашия клас не се познават достатъчно и не работят като едно цяло, организирайте неформална среща, на която да се опознаят. Можете да направите обща разходка в парка и да поиграете заедно. Така, родителите ще се видят в друга светлина и ще имат възможност да изградят по-голямо доверие помежду си, а същото се отнася и за децата.

7. Ако смятате, че децата нямат достатъчно практически занимания в час, организирайте урок извън училището с помощта на специалист от съответната област. Посещението при ветеринаря, например, би помогнало на децата освен да научат много по биологията, така и да разберат, че грижата за домашните любимци е преди всичко голяма отговорност, а след това игра и забавление.

8. Ако имате експертиза в някоя област, например писане на проекти, счетоводство или правни консултации, предложете на директора своето съдействие. Така, освен че ще помогнете на училището да подобри своето управление, ще дадете пример на децата, че много ценни неща се случват благодарение на доброволния труд на хората.

9. Ако обичате животните и искате да предадете тази любов на децата, инициирайте празник на домашните любимци. Децата с радост ще покажат своите домашни любимци и ще се запознаят с тези на съучениците си. Така, освен че ще покажат любовта си към животните, децата ще намерят нови теми за разговори и ще преоткрият някои от съучениците си. 

10. Ако имате усещането, че някое дете от класа се чувства изолирано или не е в най-добрия период от живота си, проучете силните му страни и организирайте събитие, където да може да се изяви. Така освен, че ще го накарате да се почувства подкрепено, ще дадете пример на децата как да се грижат един за друг.

Научете повече за Дните на приобщаването

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ