ela-bg.eu

Четвърта изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование

20 юни 2018 г.
Четвърта изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование
Между 17 и 19 юни се проведе четвъртата изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование в с. Чифлик. След представянето на новите членове и обзор на случилото се след третата среща, Общността започна същинската си работа. Един от най-важните приоритети на Общността е взаимната подкрепа и споделяне на опит между членовете. Обсъдени бяха въпроси, свързани с намирането и заплащането на специалисти в училище, как изграждаме подкрепящи екипи и какви са възможностите, ако в съответното населено място няма специалист или бюджета на училището не позволява такъв. Пример беше даден с училището в с. Селановци – ОУ „Н.Й.Вапцаров” , което има не повече 150 ученика, но въпреки това има екип от психолог, логопед и трима ресурсни учители. Това е възможно, благодарение на екипа и директора на училището, които през годините са наложили училището като приобщаващо и деца, с нужда от допълнителна подкрепа, пътуват дори от по-големи населени места, в които също има училища. Друг пример беше даден от Разлог, където 5 училища са се обединили и са наели заедно логопед. Така всяко училище разполага с логопед един ден в седмицата.

Бяха разгледани и конкретни казуси. Екипните усилия за вникване в случаите и същевременно за поглеждането им от друга гледна точка, помогнаха на колегите, подготвили казусите, да видят къде са и да направят план за действие като се върнат в своите училища.
Основен фокус на срещата в с.Чифлик беше взаимодействието с родителите и как по-лесно и ползотворно да бъде общуването между родители и учители. Бяха споделени добри практики като Академията за родители в НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец и Компас за родители в СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, които са различни формати с една цел – сверяване на часовниците между родителите и училището за общите цели в полза на децата.

В тази връзка, Общността ще се опита да идентифицира в следващите два месеца незададените въпроси от страна на родителите към училището и да им отговори. Така се надяваме, освен да сме полезни на родителите, да дадем пример за добронамерен диалог, защото и родителите и училището имат обща цел – доброто на децата.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ