ela-bg.eu

Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване

Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване
На 17-18 март 2007 г. в аула “Максима” на СУ “Св. Климент Охридски" Център за приобщаващо образование и „Спасете децата - Обединено кралство” организираха първата у нас международна конференция, посветена на приобщаващо образование. Мотото на форума беше “Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване”. Конференцията се проведе в рамките на Националната информационна кампания за приобщаващо образование в българските училища под мотото „Едно училище за всички!“, която се реализира от екипа на „Спасете децата” и Център за приобщаващо образование от 1 януари до 31 март 2007 г.

Фокусът на конференцията бяха когнитивните увреждания като дислексия, дисграфия и дискалкулия. Конференцията бе с практическа насоченост и на нея присъстваха както специалисти (логопеди, психолози, ресурсни учители), които директно работят с деца със затруднения в научаването, така и по-широк кръг учители и родители. Участниците имаха възможност да получат актуална информация по темата, която е все още твърде непозната у нас, да се запознаят с постиженията на водещи европейски експерти от Великобритания, Полша и България, с най-новите изследвания и терапии в областта, както и да обсъдят и намерят съвместни решения на конкретни проблеми при работата си с деца с обучителни трудности.

Основни лектори бяха проф. Иън Смит, председател на Асоциацията по дислексия в Уелс, проф. Ваня Матанова, председател на Българска асоциация по дислексия, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски” и проф. Джойс Харгрейв-Райт, която изнесе лекция за латералното мислене.

Проф. Джойс Харгрейв-Райт обясни в своята лекция:

«През 1989г. една 43 годишна студентка с дислексия от Аржентина, която учеше докторат във Великобритания, ми описа мислите си:

«Да се смята, че дислексията е нарушение на възможността за четене и писане, е невъзможност да се разбере същността на проблема. Дислексията, според мен, е проблем с общуването. Цял живот се опивам да разбера защо поведението ми не е угодно за околните....Хората съдят за нас според очакванията си , затова оставаме неразбрани, а нашето поведение се ръководи от начина, по който виждаме света.»


Тази гледна точка отразява и моята собствена гледна точка, че дислексията е по-скоро ‘ефективна различност’, отколкото ‘засягащ недъг’»

Ива Бонева, директор на «Спасете децата – Обединено кралство» и Център за приобщаващо образование сподели: «За нас е невъзможно да си представим какво е да си с дислексия. Тези деца са вероятно децата на бъдещето: те трудно четат и пишат, но много по-лесно, по-бързо и по-всеобхватно възприемат всяка информация, която идва по визуален или звуков път – като тази от екраните, например.»

Партньори на «Спасете децата – Обединено кралство» и Центъра за приобщаващо образование при организацията на конференцията освен Министерството на образованието и науката бяха още: СУ “Св. Климент Охридски”, FPI хотели, Конгрестехник ООД, Българската асоциация по дислексия, Логос АБВ.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ