ela-bg.eu

Учители от Гана на посещение в български училища

13 юни 2014 г.
Учители от Гана на посещение в български училища
От 14 до 21 юни 2014 г. на посещение в България са партньорите по проект „Общуване Север-Юг“. Четиримата учители от Акра и координаторът от организацията Embracing Hidden Talents Network ще се срещнат с ръководствата на партниращите училища, колегите от Българската платформа за международно развитие и Министерството на образованието и науката, както и ще проведат часове с учениците от 22 СОУ "Г.С. Раковски", 2 СОУ  "Акад. Емилиян Станев", 18 СОУ "Уилям Гладстон" и ГПЧЕ "Ромен Ролан", Стара Загора.

"Общуване Север – Юг:  партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят" е проект, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в България от Центъра за приобщаващо образование.

За периода на изпълнение (2013-2014) проектът цели да осъществи модел на програма, която да подобри чувствителността и критичното разбиране на глобалните проблеми сред учениците от гимназиален етап от 16 европейски училища от четири държави и да насърчи тяхното активно участие за разрешаване на тези проблеми с фокус върху Целите на хилядолетието за развитие. 

Партньорството между училищата в България и Гана се развива чрез работа по общи проекти, фокусирани върху Целите за развитие на хилядолетието. Проектът допринася за включването на глобални теми във формалното образование, като развива мрежа от глобално партньорство между европейски училища, учители, неправителствени организации и партньори от Европа и Африка. Проектът е подкрепен и от Министерство на образованието и науката. Партньори са неправителствени организации от България, Дания, Унгария, Словения, Гана, Кения и Сиера Леоне.

Още снимки от посещението

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ