ela-bg.eu

Европейски връзки - летен лагер за млади глобални граждани

18 август 2014 г.
Между 10-ти и 15-ти август 2014 г. се проведе летният лагер в рамките на проекта „Общуване Север-Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят“. Дванадесет български ученици и четири учители (от 2-ро СОУ "Емилиян Станев", гр.София, 22-ро  СОУ "Георги Раковски", гр. София, 18-то СОУ "Уилям Гладстон", гр. София и ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора) пътуваха до Словения, за да се срещнат с представители на партньорските училища от Дания, Словения и Унгария.

Програмата на лагера включваше многобройни работилници както за учениците, така и за учителите. Темите бяха свързани с целите на хилядолетието за развитие на ООН, основа на училищните проекти по които учениците са работили през изминалата учебна година. Бяха обсъдни проблеми като рециклиране, гладът по света и изхранването на населението, опазване на природата и устойчиво развитие.

Учителите, на свой ред, участваха в дискусии на теми като расизъм, евроцентризъм, иновативни проекти, а също така споделиха един с друг добрите практики, които са използвали в работата си.

Вечерите бяха посветени на опознаването на чуждите култури. Учениците от България подготвиха презентация на българските традиции, включваща изработка на мартеници, дегустация на баница и дори…представление на кукери.

Лагерът завърши с много нови приятелства и позитивни емоции за всички участници.

Повече за проекта ТУК и на сайта на проекта: http://globalschoolsconnect.com/ 

 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ