ela-bg.eu

Пътуваща изложба „С ръце и сърце около света“

26 януари 2015 г.
Пътуваща изложба „С ръце и сърце около света“
Център за приобщаващо образование организира пътуваща изложба „С ръце и сърце около света“ с илюстрации на художника Васил Пеев. По забавен и вдъхновяващ начин те представят глобални теми за деца – климатични промени, човешки права, справедлива търговия.

Изложбата е част от работата на ЦПО в областта на Глобалното образование и се организира в рамките на Европейската година за развитие 2015. Запознаването на децата в училище с глобалните въпроси и начините, по които те влияят на ежедневието им,  е важна стъпка в оформянето им като граждани с широк мироглед.

Васил Пеев поднася някои от най-наболелите в световен мащаб въпроси по достъпен и атрактивен за децата начин, като провокира търсене на решения.

Всяко училище, желаещо да приеме изложбата „С ръце и сърце около света“, може да се обърне към Център за приобщаващо образование, като пише на: d.lazarov@cie-bg.eu

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ