ela-bg.eu

Национален форум "Библиотеките днес" 2017

9 ноември 2017 г.
Национален форум "Библиотеките днес" 2017
Лилия Кръстева - Пеева, Проучвания, анализи и оценка и експерт по глобално образование в Център за приобщаващо образование ще бъде панелист в Национален форум "Библиотеките днес" 2017. Той  се  организира от Фондация "Глобални библиотеки - България" и се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

Тя ще направи представяне на възможности дейности с деца по глобално образование да се организират от библиотеките. Партньорството на Центъра с " Глобални библиотеки България" има предистория, Лилия беше обучител от страна на Център за приобщаващо образование в обучения на библиотекари по глобално образование, организирани от Българската плаформа за международно развитие тази пролет.

Националният форум ще се проведе от 9 до 11 ноември 2017 г. и  има за цел да представи ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на гражданите. Ще бъде поставен акцент върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане целите на ООН за устойчиво развитие, като качествено образование, добро здраве и благополучие, изкореняване на бедността, достойни условия на труд и икономически растеж, устойчиви градове и общности.

В него ще вземат участие представители на библиотечните среди от цялата страна, евродепутати, председатели и членове на комисии към Народното събрание, представители на министерства и държавни агенции, кметове, дипломатични мисии, културни институции, академичната общност, бизнеса, неправителствени организации и водещи експерти в сферата на маркетинга, брандинга и електроните услуги.

Специално участие ще вземат представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, САЩ, на Африканската федерация на библиотечните асоциации и институции (AfLIA), на Финландската библиотечна асоциация и на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR).

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от националното проучване сред библиотеки, общинска администрация и граждани, организирано през 2017 г. от Фондацията. То е в  рамките на цялостния преглед на състоянието на обществените библиотеки в България.

Ще бъдат представени водещи тенденции в световната практика за брандинг и онлайн маркетинг на обществените библиотеки, за нови услуги в тях, партньорства и работа с доброволци, глобалното образование и новите технологии в библиотеките.

Повече информация и програма

Източник и снимка: Фондация "Глобални библиотеки-България"


 

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ