ela-bg.eu

Стартира международният проект GIFT, който ще създаде иновативен онлайн инструмент за преподаване на устойчиви практики в туризма

30 ноември 2015 г.
На 24 ноември 2015 г. се проведе първата международна среща на партньорите по проект „Green Ideas for Tourism for Europe” в рамките на който Център за приобщаващо образование, заедно с Екосистем Юръп (България), Stockholm Environment Institute Tallinn (Естония), Context Learning (Финландия) и ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин ще разработят иновативен онлайн инструмент за преподаване на устойчиви практики в туризма.

Финансираният с подкрепата на Европейската Комисия проект е с продължителност 30 месеца, а разнообразният профил на участващите организации позволява холистичен подход към решаването на някои от най-наболелите проблеми в туристическия бранш чрез използването на нови технологии. Целта е бъдещите професионалисти в тази индустрия да получат още в училище необходимите им знания и умения за взимането на отговорни към природата решения. Предвид силната взаимовръзка между туризма и екологията е от ключова важност да се въвеждат практики запазващи околната среда, която се явява основен ресурс за този отрасъл.                           

*Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ