ela-bg.eu

Стартира международният проект GIFT, който ще създаде иновативен онлайн инструмент за преподаване на устойчиви практики в туризма

30 ноември 2015 г.
На 24 ноември 2015 г. се проведе първата международна среща на партньорите по проект „Green Ideas for Tourism for Europe” в рамките на който Център за приобщаващо образование, заедно с Екосистем Юръп (България), Stockholm Environment Institute Tallinn (Естония), Context Learning (Финландия) и ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин ще разработят иновативен онлайн инструмент за преподаване на устойчиви практики в туризма.

Финансираният с подкрепата на Европейската Комисия проект е с продължителност 30 месеца, а разнообразният профил на участващите организации позволява холистичен подход към решаването на някои от най-наболелите проблеми в туристическия бранш чрез използването на нови технологии. Целта е бъдещите професионалисти в тази индустрия да получат още в училище необходимите им знания и умения за взимането на отговорни към природата решения. Предвид силната взаимовръзка между туризма и екологията е от ключова важност да се въвеждат практики запазващи околната среда, която се явява основен ресурс за този отрасъл.                           

*Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ