ela-bg.eu

"Нито едно образование не е неутрално по своята същност" - регистрацията за четвъртата годишна конференция за глобално образование вече е о

26 ноември 2015 г.
"Нито едно образование не е неутрално по своята същност" - регистрацията за четвъртата годишна конференция за глобално образование вече е о
Каним всички учители, за които подготовката на техните ученици като млади граждани сега, е приоритет също толкова, колкото и общообразователната подготовка, защото, както Хоуп и Тимел казват:
"Нито едно образование не е неутрално по своята същност. То има за цел, или да запази настоящото положение като образова, спрямо актуалните ценности на статуквото, или да научи хората да бъдат свободни и критично мислещи, активни и креативни, отговорни членове на обществото."
 
Четвърта конференция за глобално образование с международно участие, под надслов „Ролята на глобалното образование за постигане на Целите за устойчиво развитие” ще се проведе на 3 и 4 декември 2015 г. в сградата на Български червен кръст, адрес: бул."Джеймс Баучер", 76, София. 
 
Инициативата е част от проект, посветен на Европейската година за развитие 2015, и е насочена към популяризиране на Целите за устойчиво развитие 2015 – 2030 г. Събитието се организира от Дипломатически институт към МВнР, в партньорство с Българска платформа за международно развитие, чийто член е Център за приобщаващо образование.
 
Целта на конференцията е да популяризира глобалното образование и връзката му с Целите за устойчиво развитие.
 
Първият ден е посветен на представяне на опита на училищата във Великобритания в изграждането на активни глобални граждани, ще бъде представено гражданското образование според новия ЗПУО, заедно ще търсим отговор на въпросите какво представлява глобалното образование, къде е неговото място в учебния процес и необходимите компетентности за неговото преподаване. През втория ден са предвидени работни ателиета по теми от глобалното образование, които дават възможност за изграждане на умения за преподаването им.
 
Предварителната програма на конференцията 
 
Кратката анотация на работните ателиета и регистрационна форма за участие
 
Необходима е предварителна регистрация, моля попълнете приложената регистрационна форма и я върнете на ел. адрес: gborisova@gip-global.org или на факс 02/980 9368 до 30 ноември 2015. За допълнителна информация: 0878 579 016 – Валентина Христакева

 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ