ela-bg.eu

Регистрирахте ли се за участие в Четвъртата национална конференция по глобално образование?

30 ноември 2015 г.
Регистрирахте ли се за участие в Четвъртата национална конференция по глобално образование?
Специален гост-лектор тази година е Катрин Гатъркол от Тайд Глобал.

Професионалният интерес на Катрин е насочен към това, как процесът на опознаване на света ни помага по-добре да опознаем самите себе си и нашето място в него.

Катрин има опит като учител във Великобритания и южната част на Африканския континент, както и опит в международни агенции за развитие, включително VSO и Practical Action. Катрин е директор на Tide - департамент по глобално образование от 2009 г., като работата й включва разработване, съвместно с учители и възпитатели, на учебни програми и курсове за професионално развитие най-вече в западната част на Великобритания. В момента Катрин е ръководител на международен проект с партньори от Испания, Германия, Кения и Гамбия с фокус върху въвличането на младите хора в изпълнението на международните Цели за устойчивото развитие. Катрин е допринесла за разработването на  няколко ресурсни пакета за глобално образование; също така участва в изследователски проекти в сферата на междукултурното и трансформиращото обучение и мониторинга на образованието за глобално гражданство.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ