ela-bg.eu

Регистрирахте ли се за участие в Четвъртата национална конференция по глобално образование?

30 ноември 2015 г.
Регистрирахте ли се за участие в Четвъртата национална конференция по глобално образование?
Специален гост-лектор тази година е Катрин Гатъркол от Тайд Глобал.

Професионалният интерес на Катрин е насочен към това, как процесът на опознаване на света ни помага по-добре да опознаем самите себе си и нашето място в него.

Катрин има опит като учител във Великобритания и южната част на Африканския континент, както и опит в международни агенции за развитие, включително VSO и Practical Action. Катрин е директор на Tide - департамент по глобално образование от 2009 г., като работата й включва разработване, съвместно с учители и възпитатели, на учебни програми и курсове за професионално развитие най-вече в западната част на Великобритания. В момента Катрин е ръководител на международен проект с партньори от Испания, Германия, Кения и Гамбия с фокус върху въвличането на младите хора в изпълнението на международните Цели за устойчивото развитие. Катрин е допринесла за разработването на  няколко ресурсни пакета за глобално образование; също така участва в изследователски проекти в сферата на междукултурното и трансформиращото обучение и мониторинга на образованието за глобално гражданство.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ