ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование проведе информационна среща в рамките на Европейската година за развитие 2015 в РИО Враца

26 ноември 2015 г.
На 25 ноември 2015 г. в РИО Враца Център за приобщаващо образование проведе информационна среща, посветена на Европейската година за развитие.

На срещата Димитър Лазаров от Центъра запозна учители и директори от над тридесет училища от областта с новите 17 Цели за устойчиво развитие и по какъв начин глобалното образование може да допринесе за постигането им. 

Кампанията се провежда като част от националната програма за Европейската година за развитие 2015, управлявана от Дипломатическия институт към МвНР.

Основните цели на Европейската година за развитие 2015 са:
  • Да информира гражданите на Европейския съюз за постигнатите резултати от ЕС и страните-членки по линия на международното сътрудничество за развитие;
  • Да повиши информираността относно ползите и възможностите от европейското сътрудничество за развитие;
  • Да насърчи усещането за отговорност, съпричастност и солидарност в един все по-взаимнозависим свят;
  • Да се насърчи критичното мислене и интереса към сътрудничеството за развитие.


 

Прикачени файлове

Презентация (PDF, 1,77 MB)

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ