ela-bg.eu

Какъв е правилният цвят на ябълките? Има ли достатъчно храна за всички на света?

14 март 2014 г.
Какъв е правилният цвят на ябълките? Има ли достатъчно храна за всички на света?
На тези и още много интересни въпроси ще си отговорим с филма Вкусът на разхищението (TASTE THE WASTE) заедно с учениците от 2 СОУ, 18 СОУ и 22 СОУ в София и ГПЧЕ "Ромен Ролан" в Стара Загора и Българска хранителна банка / BG Food Bank и Slow Food Youth Network Sofia / София.
 
Прожекциите започват днес!
 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ