ela-bg.eu

Oбучение за ученици в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по проект „Един за всички - всички за един

16 ноември 2015 г.
На 11 ноември 2015 г. се проведе поредното обучение  в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по проект проект „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Учениците от 5 "А" клас, които по време на първото си обучение с експерта по гражданско образование Димитър Лазаров се запознаха с живота и борбата на Мартин Лутър Кинг, сега имаха възможност да изразят своето усещане за важността на равноправието между гражданите чрез създаването на плакати.

Резултатът от дейността им бе колкото пъстър на цветове, толкова и на теми – от автобусния бойкот в Монтгомъри до цитати от д-р Кинг.

 [/userfiles/files/eea%20grants%20logo.png]
* Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Център за приобщаващо образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ