ela-bg.eu

Добри практики по преподаване на устойчив туризъм

19 юли 2017 г.
Добри практики по преподаване на устойчив туризъм
Център за приобщаващо образование, в партньорство с Ecosystem Europe Association, България организира обучение на тема: „Зелени технологии и устойчиво управление на ресурсите в хотелиерството". То е част от проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ и ще се проведе от 7-ми до 11-ти август 2017 г. в Арбанаси.

Туризмът и влиянието му върху околната среда, зелени стандарти в туризма, въведение в екомапинга, добри практики на „зелени“ хотели, въведение в мисловни карти са темите, които участниците в него ще обсъждат.

Основен акцент също ще бъде представянето на крайния продукт на проекта, образователен онлайн инструмент за зелени идеи в туризма представяне на образователни практики, свързани с неговото използване като образователен ресурс за преподаване и обучение в професионалните гимназии по туризъм и бизнеси от туристическия сектор.

В обучението са поканени да участват специалисти по опазване на околната среда, устойчив туризъм, учители и професионалисти от туристическия сектор.  Работният език ще бъде английски.

Това е второто от общo три обучения, които се провеждат в страните на партньорите по проект „Зелени идеи за туризма в Европа“: България, Естония и Финландия.  

За повече информация и условия за участие в обучението, моля свържете се със Стефан Стефанов, ръководител проект, s.stefanov@cie-bg.eu.

„Зелени идеи за туризма в Европа“  има за цел да подобри практическото знание на професионалното образование в туризма като повиши разбирането на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда чрез новаторски методи и технологии. Проектът се ръководи от Център за приобщаващо образование в партньорство с Ecosystem Europe Association, България, Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ - Видин, България, Stockholm Environment Institute - Tallinn, Естония и Context Learning, Финландия.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ