ela-bg.eu

Ученическа диско супа по повод Световния ден на храните​

16 октомври 2014 г.
Ученици от 18 СОУ "У​илям​ Гладстон" в София участваха в Ученическа Диско Супа по повод Световния ​д​ен на ​храните, организирана от Център за приобщаващо образование (ЦПО)​ и Българска ​х​ранителна ​б​анка​(БХБ)​. Целта на събитието е по забавен начин да се привлече вниманието на децата към проблема с разхищаването на храна в нашето общество и те да бъдат подтикнати да преосмислят начина, по който консумират.

Предоставените от БХБ над 20 кг. ''спасени'' зеленчуци бяха сортирани, почистени и сготвени от учениците, като от тях бе направена супа, която всички опитаха.

Това не е първото подобно събитие за учениците от 18 СОУ, които и друг път са се ангажирали с борбата срещу разхищението на храна в рамките на проекта на ЦПО "Общуване Север-Юг".

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ