ela-bg.eu

Ученическа диско супа по повод Световния ден на храните​

16 октомври 2014 г.
Ученици от 18 СОУ "У​илям​ Гладстон" в София участваха в Ученическа Диско Супа по повод Световния ​д​ен на ​храните, организирана от Център за приобщаващо образование (ЦПО)​ и Българска ​х​ранителна ​б​анка​(БХБ)​. Целта на събитието е по забавен начин да се привлече вниманието на децата към проблема с разхищаването на храна в нашето общество и те да бъдат подтикнати да преосмислят начина, по който консумират.

Предоставените от БХБ над 20 кг. ''спасени'' зеленчуци бяха сортирани, почистени и сготвени от учениците, като от тях бе направена супа, която всички опитаха.

Това не е първото подобно събитие за учениците от 18 СОУ, които и друг път са се ангажирали с борбата срещу разхищението на храна в рамките на проекта на ЦПО "Общуване Север-Юг".

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ