ela-bg.eu

Трета национална конференция по глобално образование, 15-16 ноември

6 ноември 2014 г.
Трета национална конференция по глобално образование, 15-16 ноември
С удоволствие каним всички учители да вземат участие в Третата национална конференция по глобално образование, която ще се проведе на 15 и 16 ноември и на която Център за приобщаващо образование е съорганизатор. 

Програмата тази година предвижда освен идеи за разнообразяване на преподаването - ателиетата, които са планирани в края на първия и в целия втори ден и участие на гости, които ще разкажат за възможности за организиране на събития с учениците в общността в рамките на Европейската година за развитие 2015. 

Регистрирайте се, ако искате да участвате, с приложената регистрационна форма. Не е задължително да присъствате на цялата конференция, можете да изберете и да участвате само в обучителните ателиета. 

В процеса на глобализация, от който България е част, темите на активното гражданство прескочиха националното и бяха поставени в наднационален контекст. Опазването на околната среда, но също така и правата на човека: правото на достоен начин на живот, на образование, на здравна грижа, могат да бъдат осигурени само с участието на гражданите от всички страни по света. Именно затова, днес усещането за принадлежност преминава през културните, етническите и националните граници, за да създаде една световна общност. Важно е да подготвим нашите деца със знания и с учения, за да участват активно в тези обществени промени. 

За повече информация, моля изпратете имейл на l.krasteva@cie-bg.eu 

 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ