ela-bg.eu

Втора национална конференция по глобално образование

12 декември 2013 г.
Втора национална конференция по глобално образование
Център за приобщаващо образование и тази година е съорганизатор на Националната конференция по глобално образование, съвместно с други граждански организации и Българската платформа за международно развитие. Конференцията, втора по ред и с амбицията да стане традиционна, се провежда на 14 и на 15 декември 2013 г., в централата на Български червен кръст на бул. Джеймс Баучер, 76 (до хотел Кемпински). Началото е 9,30 ч.

В програмата са предвидени участия на граждански организации, които популяризират теми и подходи от глобалното образование, както и представяния на училища, въвели вече такива теми.

Различни образователни ателиета ще допълнят програмата във втората половина на деня и в неделния ден.

Център за приобщаващо образование ще участва с презентация за посещението на български учители в училища в Гана, както и с пример за идейно развитие на концепцията на глобалното образование в България.

Ако искате да вземете участие е необходимо да се регистрирате предварително.

Моля, изпратете имейл на l.krasteva@cie-bg.eu до 12 декември 2013 г.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ