Магазин :: За нас

КОИ СМЕ НИЕ
Център за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние продължаваме десетгодишната работата на британския фонд Save the Children в България и нашия регион. Ние вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Голяма част от нашите проекти и програми са насочени към децата с дислексия, диспраксия, хиперактивност с дефицит на вниманието, аутизъм и др. Знаем, че тази голяма и любима за нас група деца са незаслужено пренебрегнати, неразпознати и неподкрепени. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина - и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. Щастливи сме, когато децата - всички деца -  получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

МИСИЯ
Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде приобщено и ценено. ЦПО работи за социално приобщаване и качествено образование за всички деца.

ЕКИП
Динамичен и мотивиран екип от специалисти по социално развитие с експертиза в социалната политика, приобщаващото образование, качествени изследвания, застъпничество и социални кампании.

ЦЕЛИ
   Истинско приобщаващо образование за деца и младежи в държавни и частни образователни институции
    Повишаване информираността и разбирането на обществото и учителите за това какво е приобщаващо образование и как се случва то