ela-bg.eu

"Училището има смисъл" - филмът

Филмът представя съвместната работата на Център за приобщаващо образование и училищата-партньори СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен и СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово в създаването програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл.“
Програмата продължава с нови пет училища като тя постоянно набира нови последователи сред училищата, местната общност и бизнеса.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-амбициозна кауза. Поставили сме си за цел 100 училища да бъдат част от нея през 2025 г., защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

 

ОЩЕ