ela-bg.eu

Детско ателие - приложно творчество за глобално гражданство на Беглика Фест 2014

25 август 2014 г.
От 21 до 24 август 2014 г. за втора поредна година Център за приобщаващо образование участва в Беглика Фест. Нашето ателие за глобално гражданство „С ръце и сърце около света“ „разходи” малчуганите из далечни страни. Освен, че научиха любопитни неща, децата изработиха и артефакти от различни краища на планетата. Рисуваха с точки като аборигените от Австралия, прелетяха над Азия с Танграми от Китай и Крилати коне от Непал. Откриха цветовете и шарките на Гана с традиционнните платове кенте на племето Ашанти, правиха Адинкра печати върху плат и накрая отново полетяха, този път към Латинска Америка, за да направят Окото на Бог от Мексико.

Център за приобщаващо образование вярва, че към децата трябва да се отнасяме като граждани днес, за да можем да сме сигурни, че те ще бъдат такива, когато пораснат. Образованието за развитие е един изключително ефикасен инструмент за формирането на млади активни граждани.

Въпреки, че сме разделени географски, всички ние сме взаимно свързани, защото споделяме една планета, използваме нейните ресурси и в днешния все по-глобален свят нашите решения и действия неизменно имат екологичен, социален и икономически ефект върху живота на други хора, както и обратно, техните действия могат да докоснат или да преобърнат нашето ежедневие. Като граждани е необходимо да сме информирани за тези взаимни зависимости, тъй като носим все по-голяма отговорност за бъдещето. Най-добре е това да стане докато сме още млади и любознателни.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ