ela-bg.eu

Детско ателие - приложно творчество за глобално гражданство на Беглика Фест 2014

25 август 2014 г.
От 21 до 24 август 2014 г. за втора поредна година Център за приобщаващо образование участва в Беглика Фест. Нашето ателие за глобално гражданство „С ръце и сърце около света“ „разходи” малчуганите из далечни страни. Освен, че научиха любопитни неща, децата изработиха и артефакти от различни краища на планетата. Рисуваха с точки като аборигените от Австралия, прелетяха над Азия с Танграми от Китай и Крилати коне от Непал. Откриха цветовете и шарките на Гана с традиционнните платове кенте на племето Ашанти, правиха Адинкра печати върху плат и накрая отново полетяха, този път към Латинска Америка, за да направят Окото на Бог от Мексико.

Център за приобщаващо образование вярва, че към децата трябва да се отнасяме като граждани днес, за да можем да сме сигурни, че те ще бъдат такива, когато пораснат. Образованието за развитие е един изключително ефикасен инструмент за формирането на млади активни граждани.

Въпреки, че сме разделени географски, всички ние сме взаимно свързани, защото споделяме една планета, използваме нейните ресурси и в днешния все по-глобален свят нашите решения и действия неизменно имат екологичен, социален и икономически ефект върху живота на други хора, както и обратно, техните действия могат да докоснат или да преобърнат нашето ежедневие. Като граждани е необходимо да сме информирани за тези взаимни зависимости, тъй като носим все по-голяма отговорност за бъдещето. Най-добре е това да стане докато сме още млади и любознателни.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ