ela-bg.eu

Африкански drum circle и заключително събитие по проект „Общуване Север-Юг“

20 декември 2014
На 20 декември 2014 г. в Червената къща се проведе заключителното събитие по проект „Общуване Север-Юг“, в рамките на който ученици от четири български училища си партнираха с ученици от Гана и заедно работиха по теми свързани с Целите на хилядолетието за развитие.
 
Учениците имаха възможност да споделят едни с други впечатленията си от проекта и да обсъдят темите по които са работили. Бяха обсъдени темите за доброволчеството сред младите и ролята им като граждани в изграждането и оформянето на средата, в която живеем.
 
Всички взеха участие в drum circle, в който чрез универсалния език на ритъма можаха да се докоснат до автентичната африканска култура.  
 
В рамките на събитието бяха представени ученически фотографии на тема „Светът през моите очи“, които представят начина, по който учениците виждат проявленията на глобалния свят в заобикалящата ги среда. Фотографиите ще бъдат изложени в Червената къща от 26 януари 2015 г.  като част от изложбата "С ръце и сърце около света" - глобалните въпроси за деца и през погледа на децата.
 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ