ela-bg.eu

Заключителна конференция по проекта „Общуване Север-Юг“

3 декември 2014
На 25/11 в Будапеща се проведе заключителната конференция по проекта "Общуване Север-Юг“, чиято цел е чрез създаването на партньорство между 16 европейски и 16 африкански училища да се въведат теми от глобалното образование в учебните програми.

Представители на четирите партньорски организации от България, Унгария, Словения и Дания и експерти обсъдиха основните предизвикателства пред глобалното образование и начините, по които те са били преодолявани по време на проекта.      

Специален гост на кръглата маса-дискусия беше и Ебенизър Пардити от Гана, президент на партньорската организация EHT, който сподели как проектът е бил видян от африканска гледна точка. 

Димитър Лазаров от Център за приобщаващо образование разказа за инициативите на учениците от България за преодоляване на разхищението на храна.  

Още снимките от конференцията:
http://globalschoolsconnect.com/photo-galleries/#/closing-conference-in-budapest
 
 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ