ela-bg.eu

Български учители посетиха училища в Гана

12 декември 2013 г.
От 17 до 26 октомври 2013 г. екип от четирима български учители - от 2-ро СОУ, 18-то СОУ и 22-ро СОУ в София, и от ГПЧЕ "Ромен Ролан" в Стара Загора бе на партньорско посещение в четири училища в столицата на Гана, Акра. Посещението се осъществи от Център за приобщаващо образование в рамките на проект „Общуване Север – Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят”, финансиран от Европейската комисия. Целта на посещението беше установяване на партньорство между българските и ганайските училища, а учителите бяха посланиците на това ново партньорство.

Работната визита започна със среща на българските делегати с директорите във всяко от партньорските училища. През следващите дни учителите-партньори проведоха серия от дискусии и преминаха обучение, посветено на концепциите, методите и принципте на глобалното образование и най-вече, успяха да се запознаят с особеностите на двете образователни системи. Българските учители имаха възможност да преподават в часове на своите колеги и да общуват с учениците.

За екипа на Център за приобщаващо образование и за местната организация-партньор Embracing Hidden Talents Network беше изключително впечатляващо и вдъхновяващо за колко кратко време учителите изградиха отлични отношения и станаха професионални и лични приятели. Учителите веднага намериха сходни предизвикателства на учителската професия, същите благородни цели и същото удовлетворение от успеха на учениците. Едно от най-ценните преживявания, които екипите на двете страни имаха беше общуването между две култури. А това, което всеки запази в сърцето си беше уникалната възможност да намериш някого, който мисли, действа и го е грижа също толкова, колкото и теб за това какво ще се случи с нашите деца утре.

Като част от културната програма, българските учители имаха възможност да се запознаят с исторически за Гана места и паметници, както и да пътуват извън столицата, до Института на Западна Африка за изследване на какао и в планинските райони.

За екипа на ЦПО беше от изключително значение възможността, която проектът дава, в контекстът на глобалното образование, да бъде представена гледната точка и гласът на нашите партньори от континента Африка.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ