ela-bg.eu

Светът в класната стая. Ръководство за учители

Светът в класната стая. Ръководство за учители
  • Какво е въздействието на глобалните процеси върху нашето ежедневие?
  • Какво е глобално образование?
  • Как може един модел за свързване на училищата от глобалния север и глобалния юг да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)?
  • Какви стъпки да се предприемат и какви средства да се използват за запознаване с глобалните въпроси в училище?

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ